KKK

Home > KKK > Graduate Administrators 2017 > Millised on üldametnike konkursside keelekasutuse eeskirjad?

Millised on üldametnike konkursside keelekasutuse eeskirjad?

Küsimuste kategooriad: 

Millistes keeltes saavad kandidaadid teha üldametnike konkursse?

Üldametnike konkursil osalevad kandidaadid saavad teste teha kahes keeles.

  • Valikvastustega teste tehakse kandidaadi esimeses keeles, mis tuleb valida Euroopa Liidu 24 ametliku keele hulgast.
  • Hindamiskeskuse testid ja e-dokumentide halduse (e-tray) test tehakse aga ühes nendest keeltest, mille kandidaat on nimetanud oma kandideerimisavalduses. Kandidaadid saavad oma teise keele valida nende viie keele hulgast, mis EPSO andmetel on kandidaatide poolt kõige sagedamini nimetatud keeled.
  • Kandideerimisavalduse teine osa tuleb täita selles keeles, mille kandidaat on valinud hindamiskeskuse ja e-tray testide jaoks.

Iga kandidaat peab nimetama vähemalt kaks ELi ametlikku keelt, mida ta valdab Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud B2-tasemel. Nüüdsest alates ei määra keeleteste ette kindlaks EPSO ja Euroopa Liidu institutsioonid, vaid need valitakse kandidaatide valikute põhjal, võttes arvesse värbava talituse ja institutsioonide huve.

Reference number: 

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei