Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > Millaiset ovat yleisvirkamieskilpailun kielijärjestelyt?

Millaiset ovat yleisvirkamieskilpailun kielijärjestelyt?

Kysymysluokat: 
>

Millä kielellä yleisvirkamieskilpailun hakijat suorittavat kokeet?

Yleisvirkamieskilpailun hakija suorittaa kokeita 2 kielellä.

  • Monivalintakokeet tehdään hakijan ensimmäisellä kielellä, jonka on oltava yksi EU:n 24:stä virallisesta kielestä.
  • Arviointikeskusvaiheen kokeet ja postikoritehtävä (e-tray) tehdään jollakin muulla hakijan hakemuksessaan ilmoittamalla kielellä. Hakija valitsee toisen kielensä niiden 5 kielen joukosta, jotka EPSO määrittelee hakijoiden yleisimmin osaamiksi kieliksi.
  • Hakemuslomakkeen toinen osa on täytettävä kokonaisuudessaan sillä kielellä, jonka hakija on valinnut arviointikeskusvaiheen kokeisiin ja postikoritehtävään.

Kunkin hakijan on ilmoitettava vähintään 2 osaamaansa EU:n virallista kieltä (vaadittu vähimmäistaso: vähintään kahdessa kielessä vähintään B2-tason kielitaito – ks. kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys). Vuodesta 2017 alkaen EPSO ja EU-toimielimet eivät etukäteen määrittele, mitä kieliä hakijoiden on osattava. Vaadittujen kielten valikoima perustuu sen sijaan hakijoiden ilmoittamiin kieliin sekä toimielinten ja palvelukseen ottavien yksiköiden tarpeisiin.

Reference number: 

Oliko tästä vastauksesta apua?

Kyllä En