ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Как ще се избират езиците за тестовете в център за оценяване?

Как ще се избират езиците за тестовете в център за оценяване?

Категории въпроси: 

Първо, всички кандидати трябва да посочат в кандидатурата си езиците, на които са готови да държат тестовете (по-конкретно тестовете в център за оценяване), като имат предвид, че минималното изисквано равнище е B2.

В края на този първи етап на регистрация EPSO ще събере данните от всички кандидатури, за да извлече езиците, които кандидатите заявяват най-често. Петте езика, които са заявявани най-често от кандидатите, ще бъдат предложени на институциите. Ако тези езици бъдат одобрени, ще бъдат предложени на кандидатите за тестовете в център за оценяване.

Второ, кандидатите трябва да завършат и валидират кандидатурата си, като изберат измежду петте езика този, на който ще държат тестовете в центъра за оценяване. Това е също така езикът, на който кандидатите трябва да попълнят целия формуляр за кандидатстване. На този етап кандидатите трябва да изберат и езика, на който ще държат повечето тестове с въпроси с избор между няколко отговора. (Той може да бъде всеки един официален език на ЕС, но задължително трябва да е различен от втория език).

Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не