Časté otázky

Home > Časté dotazy > Jak probíhá výběra jazyka pro testy v hodnotícím centru?

Jak probíhá výběra jazyka pro testy v hodnotícím centru?

Nejprve musejí všichni uchazeči uvést v přihlášce jazyky, v nichž by byli ochotni absolvovat testy (zejména u zkoušek v hodnotícím centru) – musejí v nich při tom dosahovat minimálně úrovně B2.

Na konci této první fáze registrace EPSO shromáždí veškeré údaje ze všech přihlášek a vyhodnotí, které jazyky uchazeči nejčastěji uváděli. Pět nejuváděnějších jazyků bude navrženo příslušným institucím. Pokud tyto schválí, budou určeny uchazečům pro testy v hodnotícím centru.

Poté uchazeči musí dokončí vyplnění přihlášky a potvrdí ji a v rámci toho zvolí z těchto pěti jazyků ten, ve kterém absolvoují test v hodnotícím centru. Musí přitom jít o tentýž jazyk jako ten, v němž vyplnili celou přihlášku. V této fázi také uchazeči vyberou jazyk, ve kterém podstoupí většinu testů s výběrem odpovědí (to může být kterýkoli úřední jazyk EU, musí se však lišit od druhého jazyka).

Reference number: 

Pomohla vám tato odpověď?

Ano Ne