Ofte stillede spørgsmål

Home > Spørgsmål og svar > Hvordan vil sprogene til assessmentcenter-prøverne blive udvalgt?

Hvordan vil sprogene til assessmentcenter-prøverne blive udvalgt?

I første omgang skal ansøgerne i ansøgningsformularen angive, på hvilke sprog de er villige til at tage assessmentcenter-prøverne, når de ved, at mindstekravet er niveau B2.

Når den første tilmeldingsfase er overstået, vil EPSO samle alle data fra alle ansøgningerne og finde frem til de sprog, som flest ansøgere har angivet. De fem sprog, som flest ansøgere har angivet, bliver så forelagt institutionerne til godkendelse. Hvis de godkender disse sprog, vil det være dem, som ansøgerne kan tage deres prøver på i assessmentcentret.

I anden omgang skal ansøgerne udfylde og godkende deres ansøgning ved at vælge dét blandt disse fem sprog, som de i givet fald skal bruge ved prøverne i assessmentcentret. Det er samtidig også det sprog, som ansøgerne skal bruge til at udfylde hele ansøgningsformularen med. På dette trin i processen, skal ansøgerne desuden vælge det sprog, som de ønsker at tage de fleste multiple choice-prøver på. (Det kan være på et hvilket som helst officielt EU-sprog, men må ikke være det samme som ansøgerens sprog 2).

Reference number: 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja Nej