Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πώς θα επιλεγούν οι γλώσσες για τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης;

Πώς θα επιλεγούν οι γλώσσες για τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 
>

Πρώτον, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή τους τις γλώσσες με τις οποίες θα ήταν έτοιμοι να λάβουν μέρος στις δοκιμασίες (ιδιαίτερα τις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης), γνωρίζοντας ότι το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο είναι το B2.

Στο τέλος αυτού του πρώτου σταδίου εγγραφής, η EPSO θα συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα από όλες τις αιτήσεις για να βρει ποιες γλώσσες δήλωσαν οι περισσότεροι υποψήφιοι. Οι πέντε γλώσσες που δήλωσαν οι περισσότεροι υποψήφιοι θα προταθούν στα θεσμικά όργανα. Εάν οι γλώσσες αυτές εγκριθούν, θα δοθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους να τις επιλέγουν για τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης.

Δεύτερον, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να επικυρώσουν την αίτησή τους επιλέγοντας από τις πέντε αυτές γλώσσες εκείνη που θα χρησιμοποιήσουν τελικά στις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης. Σ΄ αυτή τη γλώσσα θα πρέπει επίσης οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν ολόκληρο το δελτίο της αίτησής τους. Στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να επιλέξουν τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για τις περισσότερες δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. (Αυτή μπορεί να είναι οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ, αλλά πρέπει να είναι διαφορετική από τη δεύτερη γλώσσα.)

Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι