KKK

Avaleht > KKK > Kuidas valitakse keeled, milles toimuvad hindamiskeskuse testid ja katsed?

Kuidas valitakse keeled, milles toimuvad hindamiskeskuse testid ja katsed?

Kõigepealt peavad kõik kandidaadid nimetama kandideerimisavalduses need keeled, mida nad valdavad vähemalt B2-tasemel ning milles nad tahaksid teste ja katseid (eelkõige hindamiskeskuse teste ja katseid) teha.

Esimese kandideerimisvooru registreerimiste põhjal koostab EPSO statistika selle kohta, milliseid keeli on kandidaadid kõige sagedamini nimetanud. Institutsioonidele pakutakse välja neist viis kõige sagedamini nimetatut. Kui institutsioonid selle valiku heaks kiidavad, pakutakse need välja kandidaatidele hindamiskeskuse testide ja katsete tegemiseks.

Järgmises etapis peavad kandidaadid täitma ja kinnitama oma kandideerimisavalduse, valides nende viie keele hulgast ühe, milles nad lõpuks hindamiskeskuse teste ja katseid tegema hakkavad. Samas keeles peab kandidaat täitma ka kogu kandideerimisavalduse vormi. Selles etapis peavad kandidaadid valima ka selle keele, milles nad hakkavad tegema enamikku valikvastustega testidest. (See võib olla mis tahes ELi ametlik keel, kuid peab olema erinev kandidaadi valitud teisest keelest.)

Reference number: 

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei