Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Conas a roghnófar na teangacha do thrialacha an ionaid measúnaithe?

Conas a roghnófar na teangacha do thrialacha an ionaid measúnaithe?

Is é an chéad rud a chaithfidh na hiarrthóirí a dhéanamh a lua san iarratas na teangacha ina mbeidís in ann na trialacha (trialacha an ionaid measúnaithe go háirithe) a dhéanamh, ar an tuiscint gur leibhéal B2 an t-íosleibhéal a iarrtar.

I ndeireadh na chéad chéime den chlárúchán, cuirfidh EPSO na sonraí ar fad ó na hiarratais le chéile chun na teangacha is mó atá luaite ag na hiarrthóirí a dhéanamh amach. Cuirfear na cúig theanga is mó atá luaite ag na hiarrthóirí faoi bhráid na n-institiúidí. Má tá siad sásta leis na teangacha sin, déanfar iad a thairiscint do na hiarrthóirí mar na teangacha inar féidir trialacha an ionaid measúnaithe a dhéanamh.

Ar an dara dul síos, ní mór do na hiarrthóirí a n-iarratas a líonadh isteach agus a bhailíochtú tríd an teanga ina ndéanfaidh siad trialacha an ionaid measúnaithe a roghnú as measc na gcúig theanga sin. Is ionann an teanga sin agus an teanga nach mór do na hiarrthóirí a úsáid leis an bhfoirm iarratais iomlán a líonadh isteach. Ag an gcéim seo, ní mór do na hiarrthóirí an teanga a roghnú ina ndéanfaidh siad formhór na dtrialacha ceisteanna ilrogha. (Is féidir teanga oifigiúil ar bith den Aontas Eorpach a roghnú, chomh fada agus nach ionann í agus an teanga atá roghnaithe mar an dara teanga.)

Reference number: 

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh