Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Kako će se odabrati jezici za testove u centru za procjenu?

Kako će se odabrati jezici za testove u centru za procjenu?

Svi kandidati prvo moraju u prijavi navesti jezike na kojima bi bili voljni polagati testove (to posebno vrijedi za testove u centru za procjenu), pri čemu je najniža zahtijevana razina znanja jezika B2.

Nakon te prve faze prijave EPSO će prikupiti podatke iz svih prijava kako bi ustanovio koje su jezike kandidati najčešće prijavili. Potom će pet najčešće prijavljenih jezika kandidata predložiti institucijama. Odobre li institucije te jezike, EPSO će ih ponuditi kandidatima za jezike na kojima mogu polagati testove u centru za procjenu.

Zatim kandidati moraju dovršiti i potvrditi prijavu tako što će među tih pet jezika odabrati onaj na kojem će polagati testove u centru za procjenu. Na tom jeziku kandidati moraju ispuniti i cijelu prijavu. U ovoj fazi kandidati moraju odabrati i jezik na kojem će polagati većinu testova s višestrukim izborom odgovora. (To može biti bilo koji službeni jezik EU-a, ali mora biti različit od kandidatova drugog jezika).

Reference number: 

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne