Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > W jaki sposób zostaną wybrane języki, w których będą się odbywać testy oceny zintegrowanej?

W jaki sposób zostaną wybrane języki, w których będą się odbywać testy oceny zintegrowanej?

Najpierw wszyscy kandydaci muszą wskazać w swoim zgłoszeniu języki, w których są gotowi zdawać testy (w tym zwłaszcza testy w ramach oceny zintegrowanej), pamiętając o tym, że minimalny wymagany poziom znajomości języka to B2.

Po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji EPSO zgromadzi dane ze wszystkich zgłoszeń i wyłoni te języki, które kandydaci wskazali najwięcej razy. Pięć języków, których znajomość kandydaci najczęściej deklarowali, zostanie zaproponowanych instytucjom. Jeśli zatwierdzą one ten wybór, to te języki zostaną następnie przedstawione do wyboru kandydatom.

Na drugim etapie kandydaci muszą uzupełnić i zatwierdzić swoje zgłoszenie poprzez wybór spośród tych pięciu języków tego, w którym będą ostatecznie zdawać testy oceny zintegrowanej. W tym samym języku kandydaci muszą wypełnić cały formularz zgłoszenia. Na tym etapie kandydaci muszą również wybrać język, w którym będą zdawać większość swoich testów wielokrotnego wyboru. (Może to być dowolny język urzędowy UE, ale musi być inny niż drugi język kandydata.)

Reference number: 

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie