Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > Ako sa budú vyberať jazyky pre testy v hodnotiacom centre?

Ako sa budú vyberať jazyky pre testy v hodnotiacom centre?

Po prvé, všetci uchádzači musia vo svojej prihláške uviesť jazyky, v ktorých budú pripravení absolvovať testy (najmä testy v hodnotiacom centre) a ktoré ovládajú na požadovanej minimálnej úrovni B2.

Na konci tejto prvej fázy registrácie úrad EPSO zhromaždí všetky údaje zo všetkých prihlášok, aby zistil, ktoré jazyky uchádzači uvádzajú najčastejšie. Päť najčastejšie uvádzaných jazykov uchádzačmi bude navrhnutých inštitúciám. Ak tieto jazyky schvália, uchádzačom budú ponúknuté na výber na absolvovanie testov v hodnotiacom centre.

Po druhé, uchádzači musia vyplniť a potvrdiť svoju prihlášku tak, že spomedzi týchto päť jazykov vyberú jeden, v ktorom nakoniec absolvujú testy v hodnotiacom centre. Je to ten istý jazyk, v ktorom uchádzači musia vyplniť celý formulár svojej prihlášky. V tejto fáze si musia uchádzači vybrať aj jazyk, v ktorom absolvujú väčšinu testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami. (Môže to byť ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ, ale musí sa líšiť od druhého jazyka.)

Reference number: 

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie