Pogosta vprašanja

Domača stran > Pogosta vprašanja > Kako boste določili jezike za teste v ocenjevalnem centru?

Kako boste določili jezike za teste v ocenjevalnem centru?

V prvem delu prijave morajo vsi kandidati v svoji prijavnici navesti jezike, v katerih bi bili pripravljeni opravljati teste (predvsem teste v ocenjevalnem centru), pri čemer je zahtevana stopnja znanja najmanj B2.

Po koncu tega prvega dela prijavnega postopka bo urad EPSO zbral podatke iz vseh prijavnic in ugotovil, katere jezike so kandidati največkrat navedli. Pet največkrat navedenih jezikov kandidatov bo nato predlagal institucijam. Če bodo institucije te jezike odobrile, jih bo urad predlagal kandidatom za jezike testov v ocenjevalnem centru.

V drugem delu prijave morajo kandidati izpolniti in potrditi svojo prijavnico tako, da vpišejo svoj drugi jezik, tj. jezik, v katerem bodo opravljali teste v ocenjevalnem centru in ki ga izberejo izmed teh petih jezikov. V tem jeziku morajo tudi izpolniti celotno prijavnico. V tem delu prijave morajo kandidati izbrati tudi svoj prvi jezik, tj. jezik, v katerem bodo opravljali večino testov z vprašanji izbirnega tipa. (To je lahko katerikoli uradni jezik EU, vendar ne sme biti enak njihovemu drugemu jeziku.)

Reference number: 

Ali vam je bil odgovor v pomoč?

Da Ne