Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Hur kommer de språk som ska användas vid proven i utvärderingscentrum att väljas?

Hur kommer de språk som ska användas vid proven i utvärderingscentrum att väljas?

Först ska alla sökande i sina ansökningar ange vilka språk de kan tänka sig att göra proven på (främst proven vid utvärderingscentrum) mot bakgrund av att det krävs nivå B2 på språkkunskaperna.

Efter den första delen av ansökningsförfarandet kommer Epso att sammanställa uppgifterna från ansökningarna och ta fram de språk som uppgetts oftast. De fem språk som de sökande oftast anger kommer att presenteras för EU-institutionerna. Om institutionerna godkänner de föreslagna språken, kommer de att erbjudas de sökande för proven vid utvärderingscentrum.

Därefter ska de sökande göra färdigt och validera sina ansökningar genom att bland de fem språken välja det språk som slutligen blir det språk som de gör proven vid utvärderingscentrum på. Det är också det språk som de sökande ska fylla i sin ansökan på. I det här skedet ska de sökande också välja det språk som de ska göra de flesta av de datorbaserade proven med flervalsfrågor på. Det kan vara vilket EU-språk som helt, men ett annat språk än språk 2.

Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej