ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какво се случва, ако най-често заявяваните езици не отговарят на нуждите на службите?

Какво се случва, ако най-често заявяваните езици не отговарят на нуждите на службите?

Категории въпроси: 

Ако петте езика, които се заявяват най-често от кандидатите не бъдат одобрени от институциите, тъй като не отговарят на нуждите на службите, EPSO ще предложи шестия, а след това и седмия най-често заявяван език, докато се състави списък с пет езика. Тези езици, заедно с обосновано решение, ще бъдат публикувани на уебсайта на EPSO и съобщени на всички кандидати в конкурса.

Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не