Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι γίνεται σε περίπτωση που οι γλώσσες που δηλώνονται συχνότερα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των υπηρεσιών;

Τι γίνεται σε περίπτωση που οι γλώσσες που δηλώνονται συχνότερα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των υπηρεσιών;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Aν οι πέντε γλώσσες που δηλώνονται συχνότερα από τους υποψηφίους δεν επικυρωθούν από τα θεσμικά όργανα επειδή δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των υπηρεσιών, η EPSO θα προτείνει την έκτη κατά σειρά γλώσσα που δηλώνεται συχνότερα και εν συνεχεία την έβδομη κ.ο.κ. μέχρις ότου καταρτιστεί ένας κατάλογος πέντε γλωσσών. Οι γλώσσες αυτές, μαζί με την αιτιολογημένη απόφαση, δημοσιεύονται στον ιστότοπο της EPSO και κοινοποιούνται σε όλους τους υποψηφίους του διαγωνισμού.

Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι