Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cad a tharlóidh mura mbeidh na teangacha is mó atá luaite ag na hiarrthóirí ag riar ar riachtanais na seirbhísí?

Cad a tharlóidh mura mbeidh na teangacha is mó atá luaite ag na hiarrthóirí ag riar ar riachtanais na seirbhísí?

Más rud é nach bhfuil na hinstitiúidí sásta leis na cúig theanga is mó atá luaite ag na hiarrthóirí ar an ábhar nach riarann siad ar riachtanais na seirbhísí, molfaidh EPSO an séú agus an seachtú teanga is mó atá luaite agus mar sin de go dtí go mbeidh liosta cúig theanga ann. Foilseofar na teangacha sin, maille le húdar a roghnaithe, ar shuíomh gréasáin EPSO agus cuirfear in iúl do na hiarrthóirí ar an gcomórtas iad.

Reference number: 

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh