Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Co się dzieje w przypadku, gdy języki najczęściej wskazywane przez kandydatów nie są zgodne z potrzebami instytucji UE?

Co się dzieje w przypadku, gdy języki najczęściej wskazywane przez kandydatów nie są zgodne z potrzebami instytucji UE?

Jeżeli pięć języków najczęściej wskazywanych przez kandydatów nie zostanie zatwierdzonych przez instytucje UE, ponieważ nie odpowiadają one ich potrzebom, EPSO zaproponuje szósty, siódmy lub kolejne języki najczęściej zgłaszane przez kandydatów aż do czasu utworzenia listy pięciu języków. Języki te, wraz z uzasadnioną decyzją, zostaną opublikowane na stronie internetowej EPSO i podane do wiadomości wszystkich kandydatów biorących udział w konkursie.

Reference number: 

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie