Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vad händer om de språk som angetts inte är de språk som EU-institutionerna behöver mest?

Vad händer om de språk som angetts inte är de språk som EU-institutionerna behöver mest?

Om de fem språk som de sökande oftast har angett inte kan godkännas av institutionerna eftersom de inte tillgodoser deras behov, kommer Epso att föreslå det sjätte och därefter det sjunde vanligaste språket och så vidare, tills det finns en lista med fem språk. Språken tillsammans med det motiverade beslutet kommer att publiceras på Epsos webbplats och meddelas uttagningsprovets alla sökande.

Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej