ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какво се случва, ако не владея един от езиците, предложени от EPSO?

Какво се случва, ако не владея един от езиците, предложени от EPSO?

Категории въпроси: 

Само кандидатите, които са декларирали един от езиците, избрани от институциите, в първата част на подаването на кандидатури, ще бъдат поканени да продължат кандидатурата си в конкурса. Ако не владеете поне един от тези пет езици, ще бъдете елиминиран. Въз основа на нашите анализи на предишни конкурси, очакваме много нисък процент на отстраняване поради тази причина, тъй като почти всички кандидати владеят поне един от най-разпространените европейски езици.

Ето защо е важно да декларирате всички езици, които владеете и на които сте готови да държите тестовете. Няма да бъде възможно да добавите език във вашата кандидатура след приключване на първия етап на регистриране.

Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не