Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν γνωρίζω μία από τις γλώσσες που προτείνει η EPSO;

Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν γνωρίζω μία από τις γλώσσες που προτείνει η EPSO;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Μόνον οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει μία από τις γλώσσες που επελέγησαν από τα θεσμικά όργανα στο πρώτο μέρος της αίτησης θα κληθούν να συνεχίσουν την αίτησή τους για τον διαγωνισμό. Αν δεν έχετε τουλάχιστον μία από αυτές τις πέντε γλώσσες, θα αποκλειστείτε. Με βάση τις αναλύσεις προηγούμενων διαγωνισμών μας, αναμένουμε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό αποκλεισμών για τον λόγο αυτό, δεδομένου ότι όλοι οι υποψήφιοι γνωρίζουν τουλάχιστον μία από τις πλέον διαδεδομένες γλώσσες για τους Ευρωπαίους.

Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να δηλώσετε όλες τις γλώσσες που γνωρίζετε και στις οποίες είστε έτοιμοι να υποβληθείτε τις δοκιμασίες του διαγωνισμού. Δεν μπορείτε στη συνέχεια να προσθέσετε μια γλώσσα στην αίτησή σας, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της εγγραφής.

Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι