Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cad a tharlóidh mura bhfuil aon cheann de na teangacha atá á dtairiscint ag EPSO agam?

Cad a tharlóidh mura bhfuil aon cheann de na teangacha atá á dtairiscint ag EPSO agam?

Ní thabharfar cuireadh le dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den chlárúchán ach do na hiarrthóirí a luaigh ceann de na teangacha a roghnaigh na hinstitiúidí ag an gcéad chéim den phróiseas iarratais. Cuirfear as an áireamh thú mura bhfuil ceann amháin ar a laghad de na cúig theanga sin agat. Ar bhonn anailísí atá déanta againn ar chomórtais a reachtáladh roimhe seo, measaimid go gcuirfear líon sách beag daoine as an áireamh ar an gcúis sin toisc go mbíonn ar a laghad ceann amháin de na teangacha is coitianta i measc mhuintir na hEorpa ag formhór na n-iarrthóirí.

Tá sé tábhachtach, dá bhrí sin, go luafaidh tú na teangacha ar fad atá agat agus ina mbeifeá in ann na trialacha a dhéanamh. Ní bheidh sé indéanta teanga bhreise a chur le d'iarratas i ndiaidh dhúnadh na chéad chéime den chlárúchán.

Reference number: 

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh