Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Što ako ne govorim nijedan od jezika koje je predložio EPSO?

Što ako ne govorim nijedan od jezika koje je predložio EPSO?

Kandidati koji u prvome dijelu prijave nisu naveli ni jedan od jezika koje institucije odaberu neće moći nastaviti ispunjavati prijavu. Ako ne znate barem jedan od tih pet jezika, bit ćete isključeni. Na temelju analize prethodnih natječaja očekujemo da će to biti razlog za isključivanje vrlo malog broja kandidata jer gotovo svi znaju barem jedan od najčešćih europskih jezika.

Stoga je važno da prijavite sve jezike koje govorite i na kojima ste voljni polagati testove. Nakon završetka prve faze postupka prijave kandidati više neće moći dodati jezike u obrazac za prijavu.

Reference number: 

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne