Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Co się dzieje, jeżeli okaże się, że nie znam jednego z języków zaproponowanych przez EPSO?

Co się dzieje, jeżeli okaże się, że nie znam jednego z języków zaproponowanych przez EPSO?

Jedynie kandydaci, którzy w pierwszej części zgłoszenia wskazali jeden z języków wybranych przez instytucje, zostaną zaproszeni do dalszego udziału w konkursie. Jeśli kandydat nie wskazał co najmniej jednego z tych pięciu języków, zostanie wykluczony z udziału w konkursie. Na podstawie analizy poprzednich konkursów przewidujemy, że odsetek kandydatów wykluczonych z tego powodu będzie bardzo niski. W przeszłości prawie wszyscy kandydaci znali przynajmniej jeden z języków najbardziej popularnych w Europie.

Ważne jest zatem, aby kandydat wskazał wszystkie języki, jakie zna i w których jest gotowy zdawać testy. Nie będzie już możliwe dodanie języka do swojego zgłoszenia po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji.

Reference number: 

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie