Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vad händer om jag inte kan något av de språk som Epso erbjuder?

Vad händer om jag inte kan något av de språk som Epso erbjuder?

Bara de sökande som har sagt sig kunna ett av de språk som väljs av institutionerna efter den första delen av ansökningsförfarandet kommer att få fortsätta att fylla i sin ansökan. Om du inte har minst ett av de fem språken får du inte gå vidare i förfarandet. Utifrån våra analyser av tidigare uttagningsprov väntar vi oss att väldigt få kommer att uteslutas av detta skäl, eftersom de flesta sökande kan minst ett av de vanligaste språken i EU.

Det är därför viktigt att du anger alla språk du kan och som du kan tänka dig att göra proven på. Du kan nämligen inte att lägga till ett språk i din ansökan efter den första delen av ansökningsförfarandet.

Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej