ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Graduate Administrators 2017 > В такъв случай дали е в мой интерес да заявя, че знам 24-те официални езика на ЕС?

В такъв случай дали е в мой интерес да заявя, че знам 24-те официални езика на ЕС?

Категории въпроси: 

Не, защото, първо, служителите по подбор на персонал и членовете на комисията за подбор ще видят вашето заявление, че говорите 24 езика, което ще предизвика съмненията им, и второ, може да бъдете задължен да държите тестовете на език, който сте заявили, но в действителност не говорите.

Поради това е важно да заявите само езиците, на които сте готов да държите тестовете. След първия етап от регистрацията вече няма да е възможно да се добави език към вашата кандидатура.

Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не