Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Graduate Administrators 2017 > Δηλαδή, είναι προς το συμφέρον μου να δηλώσω ότι γνωρίζω και τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ;

Δηλαδή, είναι προς το συμφέρον μου να δηλώσω ότι γνωρίζω και τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ;

Όχι, επειδή κατ΄αρχάς θα κινήσετε τις υποψίες των υπηρεσιών προσλήψεων και των μελών της εξεταστικής επιτροπής που θα δουν ότι δηλώνετε γνώση 24 γλωσσών, και δεύτερον, μπορεί να υποχρεωθείτε να υποβληθείτε στις δοκιμασίες σε μια γλώσσα που έχετε μεν δηλώσει αλλά στην πραγματικότητα δεν γνωρίζετε.

Επομένως, έχει σημασία να δηλώσετε μόνο τις γλώσσες στις οποίες είστε σε θέση να υποβληθείτε στις δοκιμασίες. Δεν θα μπορείτε να προσθέσετε άλλη γλώσσα στην αίτησή σας αφότου ολοκληρώσετε το πρώτο στάδιο της εγγραφής.

Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι