Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Graduate Administrators 2017 > An chun mo leasa é a lua go bhfuil 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh agam?

An chun mo leasa é a lua go bhfuil 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh agam?

Catagóirí ceisteanna: 

Níl. Ar an gcéad dul síos, bheadh amhras ar an lucht earcaíochta agus ar bhaill an phainéil roghnúcháin dá bhfeicfidís go raibh sé luaite agat go raibh 24 theanga agat. Ar an dara dul síos, d'fhéadfadh sé go mbeadh ort na trialacha a dhéanamh i dteanga a dúirt tú atá agat, ach nach bhfuil i bhfírinne.

Tá sé tábhachtach, dá bhrí sin, gan ach na teangacha ina mbeifeá in ann na trialacha a dhéanamh a lua. Ní bheidh sé indéanta teanga bhreise a chur le d'iarratas tar éis na chéad chéime den chlárúchán.

Reference number: 

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh