Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Graduate Administrators 2017 > Znači li to da je kandidatu u interesu da navede znanje 24 službena jezika EU-a?

Znači li to da je kandidatu u interesu da navede znanje 24 službena jezika EU-a?

Ne, to mu nije u interesu jer će institucije koje traže nove kadrove i članovi povjerenstva za odabir, kada vide da je naveo da govori 24 jezika, posumnjati u njegovu vjerodostojnost, a usto bi se od kandidata moglo tražiti da testove polaže na nekom od jezika koji je prijavio, a zapravo ne govori.

Stoga je važno da kandidat prijavi samo jezike na kojima je spreman polagati testove. Po završetku prvog dijela postupka prijave kandidat više neće moći dodavati jezike.

Reference number: 

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne