ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Graduate Administrators 2017 > На какъв език ще държа моите тестове?

На какъв език ще държа моите тестове?

Категории въпроси: 

Тестовете ще се проведат на два различни езика:

— един език за тестовете за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене (тестове с въпроси с избор между няколко отговора): този език се избира от вас измежду 24-те официални езика на Европейския съюз;

— един език за теста „организация на текущата работа“ (e-tray) и тестовете в рамките на центъра за оценяване: този език се избира от вас във втората част на кандидатурата ви измежду езиците, посочени в първата част от кандидатурата. Трябва да попълните кандидатурата си на този език. 

Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не