Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Μπορείτε να μου πείτε ποιες πέντε γλώσσες θα προταθούν για τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης και τη δοκιμασία εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας;

Μπορείτε να μου πείτε ποιες πέντε γλώσσες θα προταθούν για τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης και τη δοκιμασία εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου εγγραφής, ώστε να συγκεντρωθούν τα δεδομένα όλων των αιτήσεων, για να μπορέσουμε να καταρτίσουμε τον κατάλογο των γλωσσών που δηλώνονται συχνότερα από τους υποψηφίους. Οι στατιστικές προηγούμενων διαγωνισμών δεν ωφελούν γιατί τα σχετικά δεδομένα επηρεάζονται από το γεγονός ότι η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική ήταν υποχρεωτικές γλώσσες.

Ωστόσο, μπορείτε να συμβουλευθείτε την ευρωπαϊκή έκθεση για τις πλέον χρησιμοποιούμενες και διαδεδομένες γλώσσες, η οποία μπορεί να σας δώσει μια ιδέα χωρίς όμως καμία εγγύηση. Επιπλέον, εναπόκειται στα θεσμικά όργανα να επικυρώσουν τις πέντε γλώσσες που θα προταθούν από την EPSO με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις αιτήσεις στο τέλος του πρώτου σταδίου εγγραφής.

Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι