Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Kojih će pet jezika biti predloženo za testove centra za procjenu i za test simulacije e-sandučića (<i>e-tray</i>)?

Kojih će pet jezika biti predloženo za testove centra za procjenu i za test simulacije e-sandučića (<i>e-tray</i>)?

Kategorije pitanja: 

Nakon završetka prve faze postupka prijave prikupit ćemo podatke iz svih prijava i sastaviti popis jezika koje su kandidati najčešće prijavili. Statistički podaci iz prethodnih natječaja nisu relevantni jer su tada kandidati morali odabrati engleski, francuski ili njemački.

Korisne indikacije (ali ne i jamstva) možete pronaći u europskom izvještaju o jezicima koji se najviše uče i koriste. Usto, institucije na kraju moraju potvrditi pet jezika koje im EPSO predloži na temelju podataka iz prijava nakon prve faze postupka prijave.

Reference number: 

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne