Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Kan ni redan nu säga vilka fem språk som man kommer att kunna välja mellan för proven vid utvärderingscentrum och inkorgsövningen?

Kan ni redan nu säga vilka fem språk som man kommer att kunna välja mellan för proven vid utvärderingscentrum och inkorgsövningen?

Frågekategorier: 

Nej, vi måste vänta tills den första delen av ansökningsförfarandet är avslutad för att kunna göra en lista över de språk som oftast angetts av de sökande. Statistik från tidigare uttagningsprov är inte relevant eftersom de uppgifterna bygger på att engelska, franska eller tyska var obligatoriska språk.

Du kan få en fingervisning genom att läsa en undersökning om de språk som flest kan och använder i EU, men det är ingen garanti. Det är dessutom EU-institutionerna som godkänner de fem språk som Epso föreslår utifrån uppgifterna i ansökningarna.

Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej