ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Защо предлагаме пет езика за центъра за оценяване, а не всички 24 официални езика?

Защо предлагаме пет езика за центъра за оценяване, а не всички 24 официални езика?

Категории въпроси: 

От съществено значение е броят на работните езици да бъде ограничен, за да се гарантира, че кандидатите и конкурсната комисия могат да общуват помежду си и че подбраните бъдещи служители могат да работят с бъдещите си колеги.

Броят на езиците, предложени от EPSO, представлява баланс между логистичните и финансовите ресурси, от една страна, и желанието да се даде възможност на максимален брой кандидати да участват в конкурса, от друга страна. Наличието на повече езици (макар не всички) би изисквало допълнително усилие, несъразмерно спрямо допълнителния брой кандидати, които така биха могли да участват. 

Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не