Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Γιατί προτείνονται πέντε γλώσσες για το κέντρο/στάδιο αξιολόγησης και όχι και οι 24 επίσημες γλώσσες;

Γιατί προτείνονται πέντε γλώσσες για το κέντρο/στάδιο αξιολόγησης και όχι και οι 24 επίσημες γλώσσες;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Έχει σημασία να υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός γλωσσών επικοινωνίας ώστε οι υποψήφιοι και η εξεταστική επιτροπή να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και οι επιτυχόντες που θα προσληφθούν μελλοντικά να μπορούν να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους.

Ο αριθμός των γλωσσών που προτείνει η EPSO διασφαλίζει ισορροπία μεταξύ, αφενός, των διαθέσιμων υλικοτεχνικών και οικονομικών πόρων και, αφετέρου, της επιθυμίας να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι υποψήφιοι στους διαγωνισμούς. Αν προτείνονταν περισσότερες γλώσσες (ή όλες) θα χρειάζονταν πόροι δυσανάλογοι σε σχέση με τους επιπλέον υποψηφίους που θα είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. 

Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι