Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cén fáth nach bhfuil ach cúig theanga, seachas na ceithre cinn fhichead acu, in úsáid san ionad measúnaithe/ag céim an mheasúnaithe?

Cén fáth nach bhfuil ach cúig theanga, seachas na ceithre cinn fhichead acu, in úsáid san ionad measúnaithe/ag céim an mheasúnaithe?

Tá sé riachtanach líon teoranta teangacha cumarsáide a bheith ann chun a chinntiú go bhféadfaidh na hiarrthóirí agus an bord roghnúcháin cumarsáid a dhéanamh le chéile, agus go bhféadfaidh na daoine a earcófar oibriú i gcomhar leis na daoine a bheidh ina gcomhghleacaithe acu.

An líon teangacha atá á thairiscint ag EPSO, is iarracht é cothromaíocht a bhaint amach idir acmhainní lóistíochta agus airgeadais ar thaobh agus, ar an taobh eile, caoi a thabhairt dá oiread iarrthóirí agus is féidir páirt a ghlacadh sa chomórtas. Dá mbeadh tuilleadh teangacha (nó na teangacha ar fad) á dtairiscint, bheadh breis iarrachta de dhíth a bheadh díréireach i dtaca leis an líon iarrthóirí breise a ghlacfadh páirt sa chomórtas de thoradh na tairisceana sin. 

Reference number: 

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh