Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Zašto se za testiranje u centru za procjenu predlaže pet, a ne sva 24 službena jezika?

Zašto se za testiranje u centru za procjenu predlaže pet, a ne sva 24 službena jezika?

Važno je da broj jezika sporazumijevanja bude ograničen kako bi kandidati i povjerenstvo za odabir mogli komunicirati, a budući zaposlenici mogli surađivati s budućim kolegama.

Broj jezika koji je predložio EPSO kompromis je između raspoloživih logističkih i financijskih sredstava i želje da se maksimalnom broju kandidata omogući sudjelovanje u natječaju. Organiziranje testiranja na još više jezika (ili čak na svim jezicima) podrazumijevalo bi prevelik dodatni napor u odnosu na broj dodatnih kandidata kojima bi se time omogućilo sudjelovanje. 

Reference number: 

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne