Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Dlaczego do zdawania testów na etapie oceny zintegrowanej kandydatom proponuje się tylko pięć języków, a nie wszystkie 24 języki urzędowe?

Dlaczego do zdawania testów na etapie oceny zintegrowanej kandydatom proponuje się tylko pięć języków, a nie wszystkie 24 języki urzędowe?

Liczba języków musi być ograniczona, aby kandydaci i komisja konkursowa byli w stanie komunikować się ze sobą oraz aby zatrudnieni laureaci konkursu mogli współpracować ze swoimi przyszłymi koleżankami i kolegami w instytucjach europejskich.

Liczba języków zaproponowana przez EPSO stanowi próbę znalezienia równowagi między środkami logistycznymi i finansowymi z jednej strony, a z drugiej – chęcią umożliwienia udziału w konkursie jak największej liczbie kandydatów. Zorganizowanie testów w większej liczbie języków (lub we wszystkich językach) wymagałoby dodatkowych wysiłków i kosztów, które byłyby nieproporcjonalnie duże w stosunku do liczby dodatkowych kandydatów, którzy dzięki temu mogliby uczestniczyć w konkursie. 

Reference number: 

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie