Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Prečo bude pre hodnotiace centrum, resp. fázu hodnotenia navrhnutých päť jazykov a nie všetkých 24 úradných jazykov?

Prečo bude pre hodnotiace centrum, resp. fázu hodnotenia navrhnutých päť jazykov a nie všetkých 24 úradných jazykov?

Aby sa uchádzači a výberová komisia dokázali dorozumieť a budúci novoprijatí zamestnanci mohli spolupracovať so svojimi budúcimi kolegami, je nevyhnutné mať obmedzený počet dorozumievacích jazykov.

Počet jazykov navrhnutých úradom EPSO predstavuje na jednej strane rovnováhu medzi logistickými a finančnými zdrojmi, a na druhej strane želanie umožniť čo najväčšiemu počtu uchádzačov účasť na výberovom konaní. Použitie viacerých jazykov (či dokonca všetkých) by znamenalo dodatočné náklady, neprimerané počtu ďalších uchádzačov, ktorým by sa tým umožnila účasť. 

Reference number: 

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie