Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Varför föreslå bara fem språk för utvärderingscentrumet/utvärderingsfasen och inte alla de 24 officiella EU-språken?

Varför föreslå bara fem språk för utvärderingscentrumet/utvärderingsfasen och inte alla de 24 officiella EU-språken?

Det är viktigt att ha ett begränsat antal kommunikationsspråk så att de sökande och uttagningskommittén kan kommunicera med varandra. Vi vill också se till att de som får en tjänst kan samarbeta med sina kollegor.

Antalet språk som Epso erbjuder är en avvägning mellan logistiska och ekonomiska resurser och en önskan att så många som möjligt ska kunna delta i uttagningsprovet. Att ha fler (om än inte alla) språk skulle innebära ett merarbete som inte står i proportion till det antal ytterligare sökande som då skulle kunna delta. 

Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej