ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Graduate Administrators 2017 > Какъв е езиковият режим за конкурсите за специалисти?

Какъв е езиковият режим за конкурсите за специалисти?

Категории въпроси: 

За конкурсите за специалисти езиците се определят за всеки конкретен случай в зависимост от изискванията на длъжността и нуждите на службите, набиращи персонал. По този начин за предстоящите конкурси ще имаме само английски език в областта на финансите (работен език на финансовите пазари), френски и английски език за медицински сестри (работни езици на медицинските служби и на работните инструменти) и т.н., докато при конкурс за представителство в Южна Америка изискваните езици вероятно ще бъдат испански и португалски. 

Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не