ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Рискувам да държа тестовете на етапа/в центъра за оценяване редом с конкуренти, които могат да държат тестовете на майчиния си език. Това не е ли несправедливо?

Рискувам да държа тестовете на етапа/в центъра за оценяване редом с конкуренти, които могат да държат тестовете на майчиния си език. Това не е ли несправедливо?

Категории въпроси: 

Комисията за подбор не прави оценка на това доколко владеете езика: никакви точки не се добавят (или приспадат) за нивото на владеене на езика. Ролята на тестовете на етапа/в центъра за оценяване е кандидатите да бъдат оценени единствено въз основа на техните компетенции (вж. обявлението за конкурса), а не да бъдат сравнявани помежду им. 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не