Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Διατρέχω τον κίνδυνο να υποβληθώ στις δοκιμασίες του κέντρου/σταδίου αξιολόγησης μαζί με διαγωνιζόμενους οι οποίοι ενδέχεται να υποβληθούν σ’ αυτές στη μητρική τους γλώσσα. Δεν είναι άδικο αυτό;

Διατρέχω τον κίνδυνο να υποβληθώ στις δοκιμασίες του κέντρου/σταδίου αξιολόγησης μαζί με διαγωνιζόμενους οι οποίοι ενδέχεται να υποβληθούν σ’ αυτές στη μητρική τους γλώσσα. Δεν είναι άδικο αυτό;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Η επιτροπή επιλογής δεν αξιολογεί τις γλωσσικές σας γνώσεις: δεν προστίθενται (ούτε αφαιρούνται) βαθμοί για το γλωσσικό σας επίπεδο. Ρόλος του κέντρου/σταδίου αξιολόγησης είναι να αξιολογεί τους υποψηφίους αποκλειστικά και μόνο με βάση τις ικανότητές τους (βλ. προκήρυξη του διαγωνισμού) και όχι να τους συγκρίνει μεταξύ τους. 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι