Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Može mi se dogoditi da testove u centru za procjenu / fazi procjene moram polagati s kandidatima koji ih možda polažu na materinskom jeziku. Nije li to nepravedno?

Može mi se dogoditi da testove u centru za procjenu / fazi procjene moram polagati s kandidatima koji ih možda polažu na materinskom jeziku. Nije li to nepravedno?

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne