Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Podczas testów oceny zintegrowanej / etapu oceny zintegrowanej być może będę musiał konkurować z kandydatami, którzy będą w nich brać udział w swoim języku ojczystym. Czy nie jest to niesprawiedliwe?

Podczas testów oceny zintegrowanej / etapu oceny zintegrowanej być może będę musiał konkurować z kandydatami, którzy będą w nich brać udział w swoim języku ojczystym. Czy nie jest to niesprawiedliwe?

Podczas oceny zintegrowanej członkowie komisji selekcyjnej nie oceniają Twojej znajomości danego języka. Za poziom znajomości języka nie dodaje się (ani nie odejmuje) żadnych punktów. Celem testów oceny zintegrowanej / etapu oceny zintegrowanej jest dokonanie oceny kandydatów wyłącznie na podstawie ich kompetencji (zob. ogłoszenie o konkursie). Oceniany jest każdy z osobna, kandydaci nie są ze sobą porównywani. 

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie