Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Jag riskerar att få göra proven vid utvärderingscentrum/utvärderingsfasen i konkurrens med andra sökande som gör dem på sitt modersmål. Är inte det orättvist?

Jag riskerar att få göra proven vid utvärderingscentrum/utvärderingsfasen i konkurrens med andra sökande som gör dem på sitt modersmål. Är inte det orättvist?

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej