ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Защо кандидатите не бъдат задължени да използват в центъра за оценяване език, различен от майчиния си език?

Защо кандидатите не бъдат задължени да използват в центъра за оценяване език, различен от майчиния си език?

Категории въпроси: 

Понятието „майчин език“ е трудно за определяне (някои кандидати говорят няколко езика на високо ниво, докато други владеят само ограничено майчиния си език и биха предпочели да се явят на тестовете на обичайния си работен език), поради което изборът на EPSO е да тества кандидатите на езици, общи за повечето от тях. Този избор отразява възможно най-вярно реалната работна среда в рамките на институциите.

И накрая, в центъра за оценяване кандидатите не се оценяват съобразно техните езикови умения (освен лингвистите, разбира се), а съобразно техните общи компетенции (вж. обявлението за конкурса).

Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не