Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Γιατί να μην υποχρεώνονται οι υποψήφιοι να χρησιμοποιούν γλώσσα άλλη από τη μητρική τους στο κέντρο αξιολόγησης;

Γιατί να μην υποχρεώνονται οι υποψήφιοι να χρησιμοποιούν γλώσσα άλλη από τη μητρική τους στο κέντρο αξιολόγησης;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Δεδομένου ότι η έννοια της μητρικής γλώσσας είναι δύσκολα προσδιορίσιμη (ορισμένοι υποψήφιοι έχουν άριστη γνώση διάφορων γλωσσών, ενώ άλλοι έχουν περιορισμένη μόνο γνώση της μητρικής τους γλώσσας και θα προτιμούσαν να υποβληθούν στις δοκιμασίες στη συνήθη γλώσσα εργασίας τους), η EPSO επέλεξε να υποβάλλει τους υποψηφίους σε δοκιμασίες σε γλώσσες κοινές στους περισσότερους από αυτούς. Η επιλογή αυτή είναι η πλέον πιστή δυνατή απεικόνιση του πραγματικού εργασιακού περιβάλλοντος εντός των θεσμικών οργάνων.

Τέλος, στο κέντρο αξιολόγησης οι υποψήφιοι δεν αξιολογούνται ως προς τις γλωσσικές τους δεξιότητες (με εξαίρεση βέβαια τους διαγωνισμούς για γλωσσομαθείς), αλλά ως προς τις γενικές τους ικανότητες (βλέπε την προκήρυξη διαγωνισμού).

Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι