Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cén fáth nach gcuirtear iallach ar iarrthóirí teanga eile seachas a máthairtheanga a úsáid san ionad measúnaithe?

Cén fáth nach gcuirtear iallach ar iarrthóirí teanga eile seachas a máthairtheanga a úsáid san ionad measúnaithe?

Ós rud é go bhfuil sé deacair sainmhíniú a thabhairt ar cad is máthairtheanga ann (tá roinnt iarrthóirí ann a bhfuil go leor teangacha ar a dtoil acu, ach tá daoine eile ann nach bhfuil ach eolas teoranta acu ar a máthairtheanga agus ar mhian leo na trialacha a dhéanamh ina ngnáththeanga oibre), tá cinneadh déanta ag EPSO tástáil a dhéanamh ar na hiarrthóirí sna teangacha is mó atá ag an tromlach. Is é seo an dóigh is fearr lena chinntiú go n-úsáidfear sna trialacha na teangacha atá in úsáid i dtimpeallacht oibre na n-institiúidí.

I ndeireadh báire, is iad inniúlachtaí ginearálta na n-iarrthóirí (féach an fógra comórtais) a mheastar san ionad measúnaithe, seachas a gcuid scileanna teanga (ach amháin i gcás teangeolaithe, dar ndóigh).

Reference number: 

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh