Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Zašto svi kandidati ne bi morali polagati testove u centru za procjenu na jeziku koji im nije materinski?

Zašto svi kandidati ne bi morali polagati testove u centru za procjenu na jeziku koji im nije materinski?

Budući da je teško definirati materinski jezik (neki kandidati znaju nekoliko jezika na visokoj razini, a drugi samo ograničeno vladaju materinskim i radije bi testove polagali na jeziku na kojem uobičajeno rade), EPSO je odlučio kandidate testirati na jezicima koji su zajednički većini. Takvim se odabirom najvjernije odražava stvarna radna sredina u institucijama.

Naposljetku, u centru za procjenu ne ocjenjuju se jezične vještine kandidata (osim, naravno, u natječajima za lingvističke profile), nego njihove opće kompetencije (vidjeti obavijest o natječaju).

Reference number: 

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne