Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Prečo sa pre uchádzačov nezavedie povinnosť absolvovať hodnotiace centrum v inom jazyku než je ich materinský jazyk?

Prečo sa pre uchádzačov nezavedie povinnosť absolvovať hodnotiace centrum v inom jazyku než je ich materinský jazyk?

Keďže je zložité definovať pojem materinského jazyka (niektorí uchádzači ovládajú viacero jazykov na vysokej úrovni, pričom niektorí majú len obmedzenú znalosť materinského jazyka a uprednostnili by absolvovanie testov vo svojom bežnom pracovnom jazyku), úrad EPSO sa rozhodol, že uchádzačov bude skúšať v jazyku, ktorý je bežný pre väčšinu z nich. Táto voľba je čo najvernejším vyjadrením skutočného pracovného prostredia v inštitúciách.

Napokon, uchádzači nie sú v hodnotiacom centre hodnotení na základe ich jazykových schopností (samozrejme, okrem lingvistov), ale všeobecných schopností (pozri oznámenie o výberovom konaní).

Reference number: 

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie